Popis antikoncepcie

  • Definícia
  • 24.11.2009 at 23:00h
  • Rady tipy

Čo je to antikoncepcia

Väčšinou v literatúrach antikoncepcia je definovaná ako ochrana pred tehotenstvom alebo ochrana proti počatiu nového života. Slovo antikoncepcia znamená: anti - proti a concepcio – počatieTeda v skutočnosti znamená to, čo priamo zabraňuje počatiu dieťaťa. Je to umelé zneplodnenie. Je to úmyselný a priamy zásah do ľudského organizmu za účelom zabránenia počatia. Iná definícia hovorí, že „antikoncepcia je také opatrenie, ktoré znemožňuje stretnutie a splynutie ženského vajíčka so spermiami, prípadne zabraňuje uhniezdeniu oplodneného vajíčka v maternici.“

  • História
  • 22.11.2009 at 23:00h
  • Rady tipy

História antikoncepcie

Už od dávnych časoch ľudia rozmýšľali ako predchádzať ťarchavosti. Ešte pred vynájdením písma, ľudia vo všetkých kútoch sveta vymysleli rôzne opatrenia na zábranu ťarchavosti: predpubertálny pohlavný styk, dlhodobé dojčenie, neskorý vstup do manželstva, celibát, zdržanlivosť alebo rôzne náhradky za prirodzený pohlavný styk. Často sa spoliehali na zásahy šamanov, rôzne potraviny, amulety či magické nápoje. Najstarší lekársky predpis na antikoncepčné prostriedky je egyptský papyrus, ktorý sa volá Kahunov alebo Petrieho papyrus a datuje sa do roku 1850 pr.n.l. a uvádza recepty na rôzne vaginálne pasty.

  • Definícia
  • 20.11.2009 at 23:00h
  • Rady tipy

Antikoncepcia

Antikoncepcia slúži ako „prevencia“ pred počatím, pred nechceným dieťaťom. Ale ani dôsledkom rozšírenia a vyspelejšej technike, účinnosti týchto prípravkov nezaručí sto percentnú istotu proti počatiu dieťaťa. Kým hormonálne a ostatné formy antikoncepcia slúžia na ochranu pred nechceným tehotenstvom a dáva možnosť aj na neveru a slobodné sexuálne rozkoše, ktoré sú samozrejme neetické, tak prirodzené metódy dávajú možnosť manželom na lepšie pochopenie vlastného tela, úcty voči druhému partnerovi a prehĺbenie manželskej lásky. Dokončila by som slovami Humanae Vitae od Pavla VI.: „lebo človek nedokáže dosiahnuť pravé šťastie, po ktorom zo všetkých síl túži, ak nezachováva zákony vpísané Najvyšším, Bohom, do jeho prirodzenosti, ktoré si teba rozumne a s láskou vážiť".