Chirurgická sterilizácia

  • Definícia
  • 24.11.2009 at 23:00h
  • Rady tipy

Chirurgická sterilizácia

– je to priamy zásah do ľudského organizmu, dlhodobý a definitívny. Je tu mravná otázka či má právo človek právo rozhodovať o svojom potomstvu absolútne? V niektorých krajinách sa používa táto metóda proti počatiu. Robí sa to aj mužom, aj ženám. Schopnosť k pohlavnému životu tým nijako nie je postihnutá. „Priama sterilizácia je taká, ktorá sa robí za cieľom antikoncepcie. Toto nemožno eticky ospravedlniť, lebo odníma človeku základnú biologickú funkciu. Eticky je oprávnená len nepriama sterilizácia, ktorá je súčasťou liečenia závažného ochorenia (napr. pri rakovine)“.Dôvody sterilizácie

Je dôležité poznať cieľ a zmysel dobrovoľnej priamej sterilizácie, ktorá vedie k zrušeniu plodnosti:
- sterilizácie ako výraz nechuti k deťom. Základným zlom nie je sterilizácie ako taká, ale chybný životný postoj. Lekár možno má názor, že pri veľkom odpore k deťom je sterilizácie menším zlom, ako očakávaný rad potratov.
- sterilizácia ako výraz neviazanosti je známkou veľkého mravného úpadku
- sterilizácia ako prejav zodpovedného rodičovstva ako radikálny spôsob pred počatím je nezodpovedná
- eugenická sterilizácia, ktorá sa vynucovala v mene „zdravej rasy“, je pomýlené chápanie zdravie. Vedie vždy k porušeniu morálnych vzťahov a základných práv a slobody človeka

Sterilizácia ako populačné opatrenie narušuje intímnu sféru a slobodu manželov.
V krajinách kde sa populačný rast oficiálne obmedzuje, stala sa chirurgická sterilizácia vládnym programom (napr. v Indií).